Риторика – ключ до успіху

У Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Риторика – ключ до успіху» 21 березня 2018 року в м. Київ узяли участь вчителі нашої школи Мельник М.М. та Приймак Н.В.

Організатори заходу – відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Модератор заходу – Голуб Н.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Мета семінару – розкрити роль риторики як навчальної дисципліни у формуванні національно-мовної особистості школяра.

У роботі семінару взяли участь Котусенко О.Ю., головний спеціаліст відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Михайловська Н.А., начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

Голуб Н.Б. провела майстер-клас, у якому учасники семінару практично опановували основи ораторського мистецтва.
← На головну


Created by Kirill Petrachik. 2017 — 2018. (mail)