Вчимо Англійську та Італійську.
Освітні програми

У 2017/2018 н.р., як і в попередні роки, англійська мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

- «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;
- «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;
- «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Київ 2010 р.;
Італійська мова вивчатиметься за програмами схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:

- «Навчальна програма курсу «Італійська мова, 1-4 класи», лист № 21.1/12-Г-221 від 13.06.2017;
- «Навчальна програма для спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов «Італійська мова (друга іноземна) 5-11 класи», лист № 21.1/12-Г-222 від 13.06.2017.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах.

Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей.

Другий аспект для самооцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи.

Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи самооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести, ЗНО).

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного. Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення. Оцінювання іншими надає більшої об’єктивності у вимірюванні навчальних досягнень учнів. Використання цих двох видів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, впровадженню компетентістного підходу до навчання іноземних мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних стандартів.

Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Кількість годин передбачених для вивчення іноземних мов згідно з навчальним планом на 2017-2018 н.р.← На головну


Created by Kirill Petrachik. 2017 — 2018. (mail)